Hoppa till innehåll

Vellinge kommun vann Laddguldet

Tidigare i år blev Vellinge en av de nominerade kommunerna till priset Laddguldet. Vid dagens digitala prisutdelning presenterades vinnaren och Vellinge hamnar på första plats. Silver gick till Stockholm och brons till Lund.

Intresset för elbilar har ökat explosionsartat de senaste åren och antalet laddbara bilar i Sverige ökar konstant. Utvecklingen är t.o.m. något snabbare i Vellinge kommun och under januari till november i år var var fjärde nyregistrerad bil en elbil eller laddhybrid.

Kommunstyrelsen i Vellinge kommun antog en första strategi för laddinfrastruktur år 2016. Idag arbetar kommunen efter en uppdaterad strategi som antogs år 2019 och vilken sträcker sig till 2021. Strategin är en stor satsning från kommunens sida i arbetet för en klimatsmartare kommun och för att skapa tillgång till publik laddning till för användarna attraktiva platser.

Tävlingen Laddguldet är öppen för alla kommuner och nomineringarna baseras på ett dataurval där de tio bästa kommunerna utses utifrån ökningen av antal elbilar och laddpunkter i respektive kommun. Juryn värderar sedan, utifrån ett antal kriterier, hur aktivt kommunen stöttat utvecklingen.

2020 delas priset Laddguldet ut för fjärde gången och denna gång av Allego, 2030-sekretariatet och Elbil Sverige.

- Vi är väldigt stolta över kommunens arbete och laddinfrastruktursstrategin som vi jobbar efter, och är väldigt tacksamma för den bekräftelse och uppmärksamhet som Laddguldet ger. Antalet elbilar inom regionen växer hela tiden och särskilt inom kommunen. Fler vill investera i en elbil och då måste det finnas publika laddplatser. Vi har jobbat hårt med konkreta åtgärder och satsningar för att minska negativ klimatpåverkan och förbättra miljön, och att belönas med Laddguldet känns jätteroligt och motiverande, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler

Sedan den första strategin antogs har kommunen i samarbete med E.ON och Klimatklivet låtit installera 31 publika laddstolpar på olika platser i kommunen. Utöver dessa finns det på arbetsplatser och i anslutning till bostäder. När Vellinge nominerades i början av 2020 hade kommunen installerat laddstolpar på 15 platser. Idag finns det på 18 platser och ytterligare platser planeras för 2021.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler och Melissa Maxter, energi- och klimatstrateg.

Publicerad:
18 december, 2020