Hoppa till innehåll

Sundsgymnasiet övergång till distansundervisning från och med måndag 7 december

I dag har Folkhälsomyndigheten lämnat en rekommendation som innebär att gymnasieskolan från och med måndag den 7 december övergår till fjärr- eller distansundervisning. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten bedömer att detta skulle bidra till den bromsande effekt som nu behövs för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

Undantag kommer att göras för praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och för elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Den nya rekommendationen gäller från den 7 december till och med den 6 januari 2021.

Gymnasiesärskolan ingår inte i rekommendationen.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Publicerad:
3 december, 2020