Hoppa till innehåll

Avgift för hjälpmedel

I mitten av december skickade kommunen ut ett brev om avgift för abonnemang av hjälpmedel. Här kommer ytterligare information.

Kommunfullmäktige har beslutat om nya avgifter för hjälpmedel i kommunen. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2021.

En abonnemangsavgift på 65 kronor i månaden införs nu i Vellinge kommun för personer som fyllt 20 år och har hjälpmedel. Avgiften är densamma oavsett antal hjälpmedel. Fakturering sker månadsvis, med faktura från Vellinge kommun.

Abonnemangsavgiften gäller inte de som bor på vård- och omsorgsboende eller omfattas av någon insats enligt LSS, som exempelvis LSS-bostad, daglig verksamhet eller personlig assistans.

Om man redan betalar maxtaxa, eller saknar avgiftsutrymme enligt avgiftsbeslut, tillkommer ingen kostnad. Avgiftsutrymmet avgör om kostnaden tillkommer din nuvarande avgiftsfaktura.

Om du inte längre har behov av dina hjälpmedel, lämnas de rengjorda till Hjälpmedelsåterlämningen, i den röda träbyggnaden på Perstorpsgatan 20 i Vellinge. Öppet alla dagar 7.00-17.00

Har du frågor, ring Vellinge Direkt 040-42 50 00 som hjälper dig till rätt verksamhet.

Jag har fått brevet, men har sedan tidigare lämnat tillbaka mina hjälpmedel.

Många kommuninvånare har hört av sig till kommunen, om att de redan har lämnat tillbaka sina hjälpmedel. Kommunen kommer att göra en samlad genomgång av dessa uppgifter och justera avgiftsbesluten inför 2021.

Om du inte har kvar ditt/dina hjälpmedel kommer du inte att betala någon avgift. Detta kommer att framgå av avgiftsbeslutet, som skickas ut i slutet av januari 2021.

Kontakta Vellinge Direkt om du vill meddela att du inte längre har något hjälpmedel.

Vilka hjälpmedel omfattas av den nya avgiften?

Alla hjälpmedel du lånat via kommunen omfattas av avgiften.

Kan jag få köpa mitt hjälpmedel från kommunen, istället för att betala en avgift?

Nej, det är inte möjligt.

Om jag inte själv kan lämna tillbaka mitt/mina hjälpmedel till Perstorpsgatan 20, hur gör jag då?

Utgångspunkten är att du lämnar tillbaka ditt/dina hjälpmedel själv. Om du inte kan lämna hjälpmedlen personligen, kan annan person lämna in dessa på ovanstående adress.

Vilken blir min nya avgift för 2021?

Detta kan vi inte säga idag. I januari görs en så kallad årskörning, då nya inkomstuppgifter hämtas, och ny avgift beräknas. Du får ett avgiftsbeslut i slutet av januari 2021. Av avgiftsbeslutet kommer det att framgå om, och hur mycket, du ska betala för hjälpmedel. Sker det några förändringar under året får du nytt avgiftsbeslut.

Publicerad:
17 december, 2020