Hoppa till innehåll

Naturnära Vellinge

I Vellinge kommun har vi nära till naturen, vi är faktiskt den kommun i Sverige som har mest skyddad natur i förhållande till ytan. Över 60 procent av markytan är skyddad genom tio naturreservat och ett marint reservat på totalt 13 500 hektar. Vi vill göra det enklare att upptäcka vår natur och sprida information om våra unika natur- och kulturvärden. Nu flyttar vi ut och erbjuder naturaktiviteter för dig som bor här och dig som besöker oss. Dessa kallar vi Naturnära Vellinge.

Naturmagasinet

Längs stråket Skanörs hamn - Falsterbo fågelstation kommer vi att skapa en samlingsplats för vårt naturnära arbete- Naturmagasinet. Här kommer du att såväl inomhus som utomhus kunna ta del av en permanent utställning som beskriver Vellinge kommuns unika natur och djurliv. Utställningen riktar sig till både skolor, invånare och besökare. Naturmagasinet kommer att vara en av flera utgångspunkter för vandringar, guidningar och naturaktiviteter för barn. Tanken är att platsen också ska kunna användas av skolor och föreningar. Skolelever kommer till exempel att ställa ut material i lokalen inom ramen för naturgarantin. Utvecklingen av Naturmagasinet startar under 2021.

Naturgaranti

Idag erbjuds alla elever i Vellinge kommun en kulturgaranti med olika teman; musik, dans, film, teater och konst. Denna utvecklar vi nu till en kultur- och naturgaranti. Det innebär att alla elever i Vellinge även kommer att vara garanterade olika naturupplevelser. Naturgarantin startar hösten 2021.

Natur- och friluftsutvecklare

Vår natur- och friluftsutvecklare kommer att leda arbetet med att utveckla fler naturnära upplevelser i kommunen. Hon kommer att samordna och genomföra våra olika naturaktiviteter och du kommer att träffa henne och andra erfarna guider vid vandringar, guidningar och olika lovaktiviteter.

Vandringar och stråk

De populära naturlederna Skåneleden, Sydkustleden går genom Vellinge kommun. Här finns också flera vandringsstråk som till exempel runt Arriesjön, backlandskapet, Gessiebäcken och strandängarna.

Vi vill att fler ska upptäcka dessa leder och stråk och samtidigt lära sig mer om den unika natur som finns här. Därför kommer vi med start 2021 att arrangera guidade vandringar på olika platser i kommunen. Vi gör även en särskild satsning på informationstavlor längs de olika lederna. Med hjälp av text och QR-koder kommer vi att berätta mer om naturvärden, djurliv och biologisk mångfald. Informationstavlor kommer också placeras på kommunens andra välbesökta platser, till exempel Ule Nabbe, Landgrens holme och Falsterbo fågelstation.

Falsterbo Bird Show

Tillsammans med föreningar och naturpedagoger fortsätter vi att utveckla det årliga arrangemanget Falsterbo Bird Show.

Lovaktiviteter

Vi vill fortsätta att erbjuda lovaktiviteter med naturtema! I samband våra skollov; höstlov, sportlov och påsklov kommer vi att erbjuda fler lovaktiviteter med naturtema till lovlediga barn och unga.

Familjeaktivitet på naturtema

I naturen finns mycket att upptäcka tillsammans. Genom att erbjuda olika friluftsaktiviteter som passar alla åldrar under hela året kan fler lockas att hitta ut till nya platser i kommunen. Exempel på aktiviteter är naturquiz, naturkartor och salamanderspaning.

Grön feriepraktik

Inom ramen för feriepraktik för unga adderas ett antal platser för ungdomar med kunskaper och särskilt intresse för djur och växter. De kommer få i uppdrag att hjälpa till med naturguidningar, fågelspaning eller håvningar i till exempel havet, Arriesjön och dammar.

Natur- och kulturprogram

Dagens kulturprogram utvecklas till ett natur- och kulturprogram från 2022. Här kommer vi att informera om olika aktiviteter, vad som händer på biblioteken, aktuella föreläsningar och särskilda naturaktiviteter.

Publicerad:
18 december, 2020
Senast uppdaterad:
19 december, 2020