Hoppa till innehåll

Smitta på vård- och omsorgsboende i Vellinge kommun

På ett vård-och omsorgsboende i Vellinge kommun har covid-19smitta konstaterats.För att förebygga oro hos de boende och närstående informerar verksamheten samtliga berörda, om att det finns smitta på det aktuella boendet.

Åtgärder i form av provtagning och smittspårning pågår. Vi följer noggrant utvecklingen och har fortlöpande kontakt med Smittskydd och Vårdhygien Skåne. En uppmaning till alla är att fortsätta hålla avstånd, och vara noga med handhygienen.

Publicerad:
12 november, 2020