Hoppa till innehåll

Så bekämpar vi drogmissbruket i Vellinge kommun

På Ängavägen 7 i Vellinge träffar jag Mari Erlandsson och Lina Lindblom i en mysigt inredd lägenhet, som är Vellinge kommuns Ungdomscentral. Här arbetar Lina som drogterapeut och Mari och Gorjan Ceric som ungdomscoacher.

-Tanken med denna lokal är att det ska kännas hemtrevligt och inte som en institution, berättar Mari. Det ska vara enkelt att besöka oss, vi är bara ett samtal bort.

Mari, Gorjan och Lina utanför Ungdomscentralen

Om ungdomen ringer kan vi träffas här eller på ett fik, oftast redan samma vecka, vi är flexibla och har bil. Har ungdomen eller föräldrar hört av sig till oss är det viktigt att skapa kontakt snabbt, när motivationen är som högst. Den som tar kontakt med oss, ska känna sig trygg med att komma hit och samtala. Vi arbetar under sekretess och det är inte vårt uppdrag att kontakta polis, skola eller arbetsgivare när man kommer hit frivilligt. Alla mellan 13 - 25 år är välkomna.

-Kanske behöver man bara prata om att man inte mår bra, fortsätter Mari. Man kanske har ångest eller känner sig ensam. En förälder kan ringa och vara orolig för att ungdomen använder droger. Då kan man komma hit på det vi kallar råd och stödsamtal, upp till tio gånger. Ingenting blir registrerat. Ofta finns en oro för att det är allvarligare än det egentligen är.

Föräldrar är med

-Vi är även utbildade i anhörigstöd, berättar Lina. Det betyder att vi träffar föräldrarna parallellt med ungdomen, eller enskilt. Är man i trettonårsåldern är föräldrarna alltid med, de är fortfarande en så stor del av personens liv. Är man däremot i 15 - 16-årsåldern kan man få mer individuellt stöd. Men oftast är föräldrarna inbjudna även då.

Drogproblem är alltid ett problem för hela familjen, påpekar Lina. Det är superviktigt att rusta syskon och hela familjen, inför att kunna lösa drogproblemet.

Här finns ungdomscoacher, drogterapeut och familjebehandlare. Är inte detta tillräckligt, hjälper vi vidare till andra instanser. Det kan handla om avgiftning där det behövs medicinsk expertis, eller hjälp med utredning om man misstänker en diagnos.

Biståndsbedömd insats

-Är det däremot ett kraftigare missbruk, och vi har tagit emot ett uppdrag om detta via en socialsekreterare, blir det en biståndsbeslutad insats, som inte alltid är frivillig. Det kan också ha gjorts en orosanmälan från skolan, man misstänker drogproblem och socialtjänsten bedömer att ungdomen eller familjen behöver en insats. Då träffas vi och planerar hur arbetet ska gå till, säger Lina.

-Allt ser annorlunda ut idag jämfört med när föräldrarna var unga, säger Mari. Om man på 70-talet klassade cannabis som en lätt drog, är det inte det idag. Den är dubbelt så stark och inte heller dyr. De vanligaste drogerna i Vellinge är cannabis och Tramadol, som är ett narkotikaklassat läkemedel. Det är tyvärr väldigt enkelt att få tag på droger, de finns överallt.

-Missbruket kan vara svårt att upptäcka. Och biverkningarna i början, så som trötthet och röda ögon, kan ju lätt förväxlas med vanlig tonårströtthet, menar Lina. Men cannabis påverkar unga plastiska hjärnor mer. Nya nervbanor som ska utvecklas blir skadade, och läker inte alltid igen. Flera ungdomar som blivit drogfria känner igen sig i att de har svårt att följa en röd tråd i en diskussion, att de missat mycket av sin mentala utveckling under de år de missbrukat, och har dessutom svårt att ta in intryck från andra. Det är alltså viktigt att vi griper in i tid. Text: Görel Bockasten

Publicerad:
5 november, 2020