Hoppa till innehåll

Vi finns här för Vellingeborna!

– När kommuninvånarna i Vellinge behöver hjälp för att klara av sin vardag, är vi här för att hjälpa, säger Pernilla Lindeberg som är verksamhetschef för Myndighet och kommunalt utförande i kommunen.

IMG_3903.jpg

Namn: Pernilla Lindeberg

Yrke: Verksamhetschef för Myndighet och kommunalt utförande i Vellinge kommun. Har tidigare arbetat både i Malmö stad och Kävlinge.

Det bästa med Vellinge: Vacker natur och att här är närmare till beslut än i större kommuner.

Vilka är dina fritidsintressen: Min fritid ägnar jag åt min familj och jag följer ofta med på dotterns fotbollsmatcher. Tycker om träning och att vara ute i naturen med hund och familj.

Vad är hälsa för dig: En balans mellan jobb och fritid. Är tacksam för att jag har ett jobb jag trivs väldigt bra med.

Största humörhöjaren: En god middag med familjen, en promenad i solen med hunden eller en bra ljudbok. Ett telefonsamtal med en fin vän som får mig att skratta, jag har väldigt nära till skratt.

imagemv44j.png

– När kommuninvånarna i Vellinge behöver hjälp för att klara av sin vardag, är vi här för att hjälpa, säger Pernilla Lindeberg som är verksamhetschef för Myndighet och kommunalt utförande i kommunen.

Arbetet för våra handläggare innebär att man utreder, planerar och fattar beslut när det gäller omsorg och stöd, både åt äldre Vellingebor och de som behöver hjälp enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Mina arbetsuppgifter består bland annat av att stötta handläggarna i sina ärenden. Men även att ansvara för kommunalt utförande, vilket innebär utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri. Det gäller olika typer av boenden, daglig verksamhet och avlastande insatser.

Hur bestämmer ni vilken hjälp en invånare ska få?

–Ofta handlar det om äldre kommuninvånare som behöver hjälp i sina hem, berättar Pernilla. Men även människor som behöver LSS-insatser. Handläggaren gör en bedömning av insatser som behövs för att få vardagen att fungera, och även göra det lättare för deras anhöriga. Vi samarbetar även med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor. Ibland behövs vissa anpassningar av boendet.

Vissa serviceinsatser som städ, tvätt och inköp har man rätt till, upp till åtta timmar per månad när man fyllt 80 år. Trygghetslarm har man rätt till om man är över 70 år, utan biståndsbedömning. Ofta handlar ett ärende om att det är dags att flytta till ett äldreboende.

I våra utförarverksamheter handlar det om att tillgodose de behov som brukaren har fått beslut om. Vi levererar insatser som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Det innebär att invånare med olika funktionsnedsättningar får hjälp utifrån behov. För en ung vuxen kan det handla om att flytta till eget boende och precis som i fallet med de äldre är det viktigt att de anhöriga får stöd och avlastning.

Att sedan följa upp ärendena är viktiga menar Pernilla, att se till att allt fungerar bra och att alla är nöjda.

Vad tycker du är svårt i ditt arbete?

– Om de insatser vi satt in inte fungerar, känns det svårt menar Pernilla. Då gäller det att vidga perspektivet och tänka nytt, och kanske även samarbeta med andra aktörer och myndigheter.

Och när känner du dig riktigt nöjd?

-När man känner att man gör skillnad för människor - och ger dem mer livskvalitet, säger Pernilla.

Hur har pandemin påverkat er verksamhet?

– Det är stor skillnad, menar Pernilla. Vi gör vad vi kan för att minska risken för smittspridning, och har fått anpassa arbetet efter gällande rekommendationer. Anpassningarna ska inte påverka kvalitén i det stöd vi ger.

Publicerad:
24 november, 2020