Hoppa till innehåll

Nu startar arbetet för en blomstrande vägren längs Stenbocks väg

För att skapa bättre förutsättningar för pollinerande insekter ska kommunen så in ängsytor längs båda sidorna av Stenbocks väg i Höllviken. Arbetet kommer pågå under hela vecka 43.

Projektet är ett av de tre som kommunen fått LONA-bidrag för under 2020, för att utveckla lokala naturvärden. LONA står för Lokala Naturvårdssatsningen och det är ett statligt bidrag som betalas ut via Länsstyrelsen.

- På senare år har det uppmärksammats att många insektsarter som pollinerar växter är allvarligt hotade. Mestadels på grund av att ängsytor och andra värdefulla ytor minskar, säger Alexander Nordström, miljöstrateg på Vellinge kommun.

Syftet med ängsytorna är att skapa bättre förutsättningar för pollinerande insekter. I takt med att projektet fortlöper och ängsytan är insådd kommer informationsskyltar och insektshotell monteras upp i området.

- Arbetet kommer ske i olika utföranden och börjar med slaghack och klippning av befintligt gräs. Efteråt bränner man marken för att döda kvarvarande organiskt material. Efter bränning jämnas ytan till varefter ytan sås in med inhemska ängsfröer, säger Alexander Nordström.

Arbetet pågår 19-23 oktober ska inte ha någon påverkan på trafik eller annat.

Publicerad:
19 oktober, 2020