Hoppa till innehåll

Besöksförbud på vård-och omsorgsboende upphör

Regeringen meddelade den 15 september att besöksförbuden på vård- och omsorgsboenden upphör efter den 30 september. Det betyder att det tidigare besöksförbudet som trädde i kraft den 1 april 2020 inte längre gäller.

Mot bakgrund av detta beslut råder det från och med 1 oktober 2020 ej längre besöksförbud på kommunens vård och omsorgsboenden, inklusive LSS-boende.

Vellinge kommun vill med bakgrund av detta be allmänheten att ha i åtanke att vi fortfarande befinner oss i en pågående pandemi. För att undvika fortsatt smittspridning är det av yttersta vikt att var och en fortsätter att ta sitt ansvar.

För att bromsa spridningen av coronaviruset måste vi hjälpas åt. Vi behöver vara uthålliga och fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att bromsa smittspridningen och skydda riskgrupperna.

Socialstyrelsen hänvisar till att det kan komma att tillämpas lokala besöksregler om smitta skulle uppstå. Om detta sker kommer berörda närstående informeras och information på Vellinge.se uppdateras.

För mer information kring respektive boende:

Vård- och omsorgsboende

Bostad med särskild service

Du kan läsa mer om vilka åtgärder verksamheterna gör med anledning av coronaviruset på sidan Information med anledning av corona.

Publicerad:
25 september, 2020