Hoppa till innehåll

Hjälp oss använda vattnet klokt

Vi har just nu en mycket hög vattenförbrukning i Vellinge kommun. De senaste veckorna har varit en torr period med väldigt fint väder. Samtidigt har denna vår inneburit att fler arbetat hemifrån, och även stannat hemma under ledig tid.

Detta har synts tydligt på vattenförbrukningen, och medför att vi just nu har dåligt tryck i delar av vårt dricksvattennät med följden att vissa abonnenter upplever dåligt tryck eller vattenbortfall.

Är det ont om vatten?

Egentligen inte, men i nuläget räcker produktions- och distributionsanläggningarna inte till. Det finns fullt tillräckligt med vatten i Vombsjön, som är kommunens dricksvattentäkt. Vi får också in tillräckligt till kommunen för att rent teoretiskt kunna försörja alla.

Men när förbrukningen är så hög som den är, blir vattentrycket för lågt i en del områden. Detta är naturligtvis ett stort problem för de boende och verksamheter som drabbas, men det är också en fara att ha lågt tryck i nätet om t ex räddningstjänsten behöver ta vatten i samband med en brand.

Därför vädjar vi till alla att respektera uppmaningarna om att använda vattnet med förnuft. För att undvika vattenbrist såväl nu som senare i sommar behöver vi alla hjälpas åt. Ta del av våra tips nedan.

Tips på hur du vattnar smart

Vattna tidig morgon, sent på kvällen eller nattetid och undvik att vattna när solen står på eftersom vattnet då avdunstar mycket snabbt. Undvik att sätta på vattenspridaren mellan klockan 06 och 08 och mellan 16 och 21 då vattenförbrukningen är som högst.
Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
Anlägg ny gräsmatta och häck på hösten, från september och framåt. Då är risken mindre att växterna torkar ut och dör.
Tvätta bilen när vattenförbrukningen är lägre, från klockan 8 och fram till klockan 16. Tvätta inte bilen på gatan så att smutsvattnet rinner vidare ut i våra fina hav. Tvätta i tvätthall eller på en yta där vattnet infiltrerar lokalt.
Tvätta och diska endast fulla maskiner.
Publicerad:
2 juni, 2020