Hoppa till innehåll

Meritvärdet för årskurs nio 2019/2020 har ökat

Årets meritvärde 258,7 visar ett ökat resultat i jämförelse med föregående års meritvärde 257,6. Meritvärdet för årskurs nio i Vellinge kommun ligger på en hög, stabil nivå med några mindre variationer mellan årskullarna. Detsamma gäller behörighet till gymnasiet – i år ligger behörigheten till yrkesförberedande program på 96,1 procent jämfört med fjolårets 95,5 procent.

- Vi arbetar systematiskt med utvecklingsområden. De senaste åren har riktade kompetenssatsningar genomförts inom området lektionsdesign och differentierad undervisning. Satsningen syftar till att öka lärares kompetens att möta varje enskild elev med undervisning som stimulerar varje individ att nå så långt som möjligt. Satsningen kan vara bidragande till att vi bibehåller höga resultat trots att våra verksamheter påverkats av rådande omständigheter med anledning av Covid 19, säger Charlotte Sjödahl, tf utbildningschef.

Publicerad:
29 juni, 2020