Hoppa till innehåll

Vellinge kommun stödjer Grannsamverkan under 2020 och 2021

Som en del i det brottsförebyggande arbetet väljer Vellinge kommun att under 2020 och 2021 stödja Grannsamverkan, ett samarbete mellan boende, polis och kommun. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod som bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende, samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Enligt Malmö Universitets senaste utvärdering av Grannsamverkan som metod, kan boende minska inbrotten med så mycket som 36 % i ett bostadsområde.

Vellinge kommun arbetar långsiktigt och strategiskt med både brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför har Vellinge kommun beslutat att under de kommande två åren stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

Vi i Vellinge kommun tycker det är viktigt att de boende i kommunen som vill göra det de kan för att minska risken för att utsättas för inbrott genom metoden Grannsamverkan ska kunna göra det utan Därför har vi valt att aktivt stödja Samverkan mot brott (SAMBO) och Grannsamverkan, säger Carina Wutzler(M), kommunstyrelsens ordförande.

Vill du läsa mer om Grannsamverkan, besök www.samverkanmotbrott.se

Publicerad:
30 april, 2020