Hoppa till innehåll

Vellinge kommun vidtar åtgärder för att underlätta för företag under pandemin COVID-19

Coronaviruset drabbar hela samhället och det lanseras nu en rad krispaket och åtgärder såväl nationellt som regionalt för att stimulera ekonomin. Även lokalt i Vellinge kommun vidtas åtgärder för att underlätta för företagen.

- Vi befinner oss i en extrem situation. Vill vi ha kvar våra näringsidkare måste vi hjälpas åt. Det krävs insatser och åtgärder från olika håll, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M). Jag uppmanar även alla som är friska och inte tillhör riskgrupper att handla lokalt, fortsätta fika och äta på restaurang.

I Vellinge kommun vidtar vi inom ramarna för våra befogenheter flera åtgärder för att underlätta för våra näringsidkare i kommunen.

– Näringslivet i Vellinge kommun består till stor del av småföretagare, många inom service och handel, och från kommunens sida vill vi göra vad vi kan för att underlätta, säger Annica Carlstedt, Näringslivs- och turismchef i Vellinge kommun.

Åtgärderna syftar dels till att stärka företagens likviditet, dels till att frigöra tid för företagen. Åtgärderna är:

Publicerad:
23 mars, 2020

Tidigare publicerad information kopplat till coronaviruset

Här samlar vi all information som publiceras med anledning av coronaviruset.