Hoppa till innehåll

Vellinge kommun vidtar åtgärder för att underlätta för företag under pandemin COVID-19

Coronaviruset drabbar hela samhället och det lanseras nu en rad krispaket och åtgärder såväl nationellt som regionalt för att stimulera ekonomin. Även lokalt i Vellinge kommun vidtas åtgärder för att underlätta för företagen.

• Vellinge kommuns betalningstid till företag fortsätter att vara förkortad och kommunen kommer skyndsamt att betala leverantörs-fakturor. Under hela 2021 tillämpas max 20 dagars betalningstid.
• Under 2021 kommer uteservering på allmän platsmark kommer att tillåtas under alla årets månader.
• Vellinge kommun kommer att fortsätta göra en prioritering av tillstånds- och tillsynsärenden i dialog med berörda företag.
• Företagare erbjuds kostnadsfritt stöd av lokalt förankrade rådgivare och experter inom projektet Företagsmotorn.
• Vellinge kommun erbjuder även fortsättningsvis digitala möten med kommunens Företagslots och enskilda handläggare.
• Samverkan och tät dialog mellan Vellinge kommun, centrumföreningar och företagarföreningar fortsätter.

Publicerad:
23 mars, 2020

Tidigare publicerad information kopplat till coronaviruset

Här samlar vi all information som publiceras med anledning av coronaviruset.