Hoppa till innehåll

Information med anledning av coronaviruset

Vellinge kommun bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset, och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vårt fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna samt att säkerställa samhällskritisk verksamhet. Under denna rubrik kan du ta del av information kring vilka åtgärder kommunen vidtar.

Vellinge kommun analyserar löpande hur smittspridning kan påverka de kommunala verksamheterna och vidtar förebyggande och förberedande åtgärder. I arbetet utgår vi från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Vi har en god hantering av situationen och förbereder organisationen för att med omedelbar verkan kunna ändra inriktning utifrån att myndigheternas rekommendationer ändras.

Åtgärder i Vellinge kommuns verksamheter

Medarbetare

För att motverka smittspridning och att säkerställa att vi kan upprätthålla vårt samhällsansvar uppmanas medarbetare i Vellinge kommun att ställa in alla ej nödvändiga tjänsteresor samt att vid möjlighet ersätta fysiska möten med digitala möten.

Medarbetare ska stanna hemma vid symptom på luftvägsinfektion, även milda.

Förskola och skola

Vellinges kommunala förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att alla med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Barn och elever med sådana symptom ska vara hemma tills de varit symptomfria i minst två dygn. Om barn eller elev insjuknar i verksamheten kommer denna att hållas isolerad från övriga barn och elever tills dess hemgång sker.

Skolresor och studiebesök ska skjutas på framtiden.

Sundsgymnasiet och Vellinge lärcenter bedriver från och med den 18 mars all undervisning på distans. Elever och studerande ska inte vara i skolan, utan istället studera hemma. Det finns fortsatt möjlighet till samtal med elevhälsan och studie- och yrkesvägledare, både i form av enskilda möten på plats på Sundsgymnasiet och via länk.

Vård & omsorgsboenden

Vellinge kommuns entreprenörer inom äldreomsorgen har infört besöksstopp på alla kommunens äldreboenden.

Även LSS-gruppboenden har infört besöksstopp, detta gäller såväl de som drivs i kommunal regi som de som drivs av kommunens entreprenörer.

Vellinge kommuns tre aktivitetshus (Almgården, Postgården, Bäckagården) är stängda för externa besökare. Samtliga aktiviteter ställs in. Restaurangerna på aktivitetshusen är inte öppna för externa besökare, men kommer fortsatt att laga måltider åt boende i trygghetslägenheterna i anslutning till aktivitetshusen.

Sammankomster och evenemang

Från och med den 12 mars är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med fler än 500 deltagare. Beslutet kommer från regeringen och gäller hela Sverige.

Vid tillfälle att evenemang i kommunens regi ställs in kommer information att lämnas till berörda.

Övrig information

Känner du dig sjuk, stanna hemma

För att minska risken för spridning uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Uppmaningen gäller både arbetslivet och privatlivet.

Det är viktigt att låta experterna definiera vad sjukdomssymptom är, vi hänvisar till 1177.se och Folkhälsomyndigheten.

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på webbplatsen 1177.se.
Du behöver bara ringa 1177 om du känner dig mycket sjuk eller behöver sjukvård.

Försiktighet gäller för personer över 70 år

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. I Vellinge kommun råder besöksförbud på äldreboenden, och vi ställer i nuläget in aktiviteter för äldre.

Hur kan du undvika att få eller sprida smitta?

Det är viktigt att ha en god handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. Tänk också på att hosta och nysa i armvecket.

Har du frågor kring Corona?

Ring telefonnummer 113 13 för allmänna frågor om Corona.

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.
Information om coronaviruset på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Publicerad:
19 mars, 2020

Tidigare publicerad information kopplat till coronaviruset

Här samlar vi all information som publiceras med anledning av coronaviruset.