Beslut om fjärr- och distansundervisning på Sundsgymnasiet och Vellinge lärcenter

Folkhälsomyndigheten rekommenderade tisdagen den 17 mars 2020 att undervisningen inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning.

Detta innebär att alla elever och studerande inte ska vara i skolan utan istället studera hemma motsvarande normal studietakt.

För dig som elev alternativt studerande innebär detta att du får ett förtroende och större ansvar för dina studier och att studera. Det innebär att du förväntas aktivt följa undervisningen på distans. Du kommer kontinuerligt få instruktioner om hur detta ska ske via V-klass.

Som vårdnadshavare behöver du inskärpa situationens allvar. Ungdomar som går i gymnasieskolan ska studera även under de nya förutsättningarna.

Det finns fortsatt möjlighet till enskilda samtal och möten med elevhälsans funktioner och studie- och yrkesvägledare, både på plats på Sundsgymnasiet och via länk.

Charlotte Sjödahl, tf utbildningschef
Jonas Frankel, rektor Sunds gymnasiet

Publicerad:
17 mars, 2020

Tidigare publicerad information kopplat till coronaviruset

Här samlar vi all information som publiceras med anledning av coronaviruset.