Plan- och byggenheten stängd den 6-7 februari

Den 6-7 februari är plan- och byggenheten på utbildning. Det innebär att det inte är möjligt att kontakta enheten på telefontid eller göra besök till ritningsarkivet under dessa dagar.

Publicerad:
22 januari, 2020