Hoppa till innehåll

Sysav bygger bullerplank vid Lilla Hammar

Just nu är Sysavs byggnation av ett bullerplank vid Lilla Hammars återvinningscentral i full gång.

Bullerplanket ska dämpa ljudet och förbättra boendemiljön för närboende grannar till återvinningscentralen. Det nya bullerplanket kommer att vara underhållsfritt och består av återvunnen plast och träfibrer.

Under året har även flera andra åtgärder gjorts, bland annat ljuddämpande containrar, ny lastmaskin utan back-ljud och just nu uppförs alltså ett bullerplank för ytterligare ljuddämpning.

När bullerplanket är klart kommer en ny bullermätning att göras för att se att bullernivåerna har sänkts till tillåtna nivåer och resultatet från bullermätningen samt redovisning av de åtgärder som har genomförts kommer att skickas till Länsstyrelsen. Sysav och Vellinge kommuns förhoppning är att Länsstyrelsen därefter återkommer med positivt besked så att anläggningen kan drivas vidare på nuvarande plats till dess att ny plats anvisats.

Anledningen till de ljuddämpande åtgärderna är det föreläggande Sysav fick från Länsstyrelsen i våras om att minska på bullernivåerna eftersom de låg över de tillåtna nivårerna.

Publicerad:
5 december, 2019