Hoppa till innehåll

Södra verksamhetsområdet blir snart verklighet

Igår antog kommunfullmäktige detaljplanen för det nya småskaliga verksamhetsområde som kommunen planerar uppföra vid Vellinge södra mellan E6 och väg 100.

- Företagarna och näringslivet är en viktig del i kommunens utveckling. I Vellinge gillar vi näringsidkare och vi arbetar för att ge dem goda förutsättningar. En del i det arbetet är att möjliggöra mark för företagsetablering så att befintliga företag kan växa och nya kan etablera sig i kommunen, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens planavdelning har jobbat med ambitionen att skapa ett attraktivt verksamhetsområde med hållbarhetskaraktär, där en variation av småskaliga och större verksamheter etableras. Det nya området ska ha en hög arkitektonisk standard och fungera som en entré till södra Vellinge.

- Det finns ett mycket stort intresse för det nya verksamhetsområdet. Det är ett väldigt attraktivt läge intill E6:an, i direkt närhet till det befintliga verksamhetsområdet i södra Vellinge. Tomtstorlekarna varierar och det kommer att finnas möjlighet för både mindre och större företag, kontor, service och lättare industri att etablera sig i området, säger Annica Carlstedt, näringslivschef på Vellinge kommun.

Smidiga trafikflöden

Inom planområdet reserveras yta för ett kollektivtrafikstråk med möjligt hållplatsläge för att göra det enkelt att komma hit med bussen. Ytor reserveras också intill korsningar längs Åkeshögsvägen så att dessa vid behov kan byggas om till cirkulationsplatser för att säkerställa ett smidigt trafikflöde. En cykelväg kommer att gå genom området som ska ansluta till cykelvägen vid Södervångsvägen och vidare västerut mot väg 100.

Anmäl ditt intresse

Kommunen har ännu ingen mark till försäljning men om du är intresserad av att i framtiden etablera din egen verksamhet i det nya verksamhetsområdet så finns det möjlighet att göra en intresseanmälan. Det gör du enkelt via denna e-tjänst.

Publicerad:
12 december, 2019