Hoppa till innehåll

Nya taxor för grävtillstånd och TA-plan

Fr o m 1 januari 2020 tar Vellinge kommun ut en avgift för grävtillstånd och/eller TA-plan.

Nya taxor för grävtillstånd och TA-plan från den 1 januari 2020

Inkomna ansökningsavgifter ska användas som resurs för att utöka kontrollen av efterlevnad av trafikanordningsplan och grävtillstånd.

Tillstånd Avgift
Grävtillstånd och TA-plan 2000 kronor
Grävtillstånd där TA-plan ej behövs 2000 kronor
TA-plan där grävtillstånd ej behövs 2000 kronor
Tidsförlängning av tillstånd 500 kronor


Om verkligt utnyttjande av allmän platsmark överstiger sökt och beviljad yta, sker efterdebitering med 50% höjd avgift.

Om man har nyttjat allmän platsmark eller grävt utan tillstånd sker en efterdebitering med 100% höjd avgift.

Läs mer om grävtillstånd och bestämmelser.

Ansökan görs här via e-tjänsten Ansökan om grävtillstånd och/eller TA-plan

Publicerad:
20 december, 2019