Hoppa till innehåll

Trafikverket bjuder in till samråd kring extra körfält på E6:an

Trafikverket utreder möjligheten att bygga ett tredje körfält i norrgående riktning på E6 mellan trafikplats Vellinge och Petersborg. Nu bjuder Trafikverket in till ett första samråd samt öppet hus för att informera och inhämta värdefull kunskap från berörda och allmänhet för att kunna planera projektet på bästa sätt.

Ambitionen med projeket är att öka framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag.

Tid och plats

Tisdagen den 26 november klockan 16.30-20.30 i Framtidskompassens matsal i Vellinge. Besöksadressen är Assarsgatan 8. Representanter från Vellinge kommun kommer finnas på plats.

Du får information om

Om du vill förbereda dig inför mötet hittar du mer information på Trafikverkets webbplats

Publicerad:
20 november, 2019