Hoppa till innehåll

Vellinge kommuns budget för 2020 balanserad trots utmaningar

Tisdagen den 22 oktober antog kommunfullmäktige budgeten för 2020. Budgeten innebär en oförändrad skattesats på 18,5 procent per skattekrona och årsresultatet budgeteras till 12,5 miljoner kronor.

År 2020 är det första året på den nya politiska planen som sträcker sig från 2020-2023. Stort fokus framöver kommer att ligga på hållbarhetsfrågor och att arbeta fram ett program för framtidssäkrad välfärd som ska sträcka sig fram till år 2030.

Utdrag ur budgeten

- Avgörande för att klara framtiden är att vi har ordning och reda i ekonomin och att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt sätt. Kostnader och intäkter måste gå hand i hand. Den demografiska utvecklingen med följden att färre ska försörja fler, innebär att vi måste titta över traditionella arbetssätt och dra nytta av teknikens möjligheter för att arbeta smartare och effektivare. Detta arbete är påbörjat i Vellinge och kommer behöva fortsätta kommande år. Budget 2020 är en framtidsinriktad budget där vi kommer fortsätta satsa på hållbarhet, verksamhetsutveckling, attraktiva livsmiljöer, centrumutveckling, infrastruktursatsningar och investeringar i byggnation, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad:
31 oktober, 2019