Hoppa till innehåll

Vellinge fortsatt högt i ranking över företagsklimat

Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat som släpptes idag, visar att Vellinge kommun fortsatt hamnar mycket högt bland Sveriges kommuner.

Svenskt näringslivs årliga rankning baseras på enkätsvar från Svenskt näringslivs lokala företagsmedlemmar och på statistik från SCB och UC.

Från förra årets silverplats, hamnar Vellinge kommun i år på plats nummer sex i rankingen. Trots att årets placering innebär en sänkning från fjolåret, tillhör Vellinge fortfarande de tio bästa företagskommunerna i Sverige.

I årets undersökning framgår det bland annat att flera lokala företagare önskar ökad dialog och kortare handläggningstider.

- Ett gott näringslivsklimat är en förutsättning för fortsatt utveckling och välstånd i kommunen. I Vellinge gillar vi företagarna och företagen och vi arbetar löpande med att förbättra servicen och dialogen med företagarna. Jag vill att de ska se kommunen som en samarbetspartner där vi är lyhörda för deras behov. Servicegaranti, företagslots, företagsbesök, nätverksträffar, förbättrad information, centrumutveckling, näringslivsupprop och planläggning av nytt verksamhetsområde är exempel på åtgärder som vi arbetar med för att förbättra näringslivsklimatet, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

För att underlätta för såväl nya som redan etablerade företagare, lanserade Vellinge kommun företagslots som ett pilotprojekt i början av året. Företagslotsen i Vellinge innebär att företagen i ett och samma möte får träffa tjänstemän från flera avdelningar, vilket resulterar i kortare handläggningstider. Lotsens lansering fick mycket positivt mottagande och har nu blivit en permanent tjänst i kommunen.

- Vellinge har ett gott företagsklimat och är sedan många år i toppskiktet bland Sveriges kommuner. I Vellinge har vi höga ambitioner och som ny näringslivs- och turismchef kommer jag att fokusera på ett ännu mer proaktivt arbetssätt. Årets undersökning visar att Vellinge har blivit bättre på information till företagen och det tror jag att den nya tjänsten företagslots har bidragit till, säger Annica Carlstedt, näringslivs- & turismchef.

Publicerad:
24 september, 2019