Hoppa till innehåll

En vecka för säkrare trafik till fots och på cykel

Nästa vecka uppmärksammar Vellinge kommun att det är Europeiska Trafikantveckan. Årets tema är ”Säker trafik till fots och på cykel”. För att skapa kännedom kring initiativet kommer Vellinge kommun att placera ut sadelskydd och reflexer på parkerade cyklar runt om i kommunen.

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter och äger rum den 16–22 september varje år. I Sverige är det Trafikverket som samordnar Trafikantveckan.

Vad gör kommunen för att det ska bli mer säkert för gång- och cykeltrafikanter?

Vellinge kommun lägger mycket resurser på att bygga nya gång- och cykelvägar. Några som nyligen gjorts färdiga är en vid Kungstorpsvägen i Höllviken och en som går från Campusområdet in till Vellinge tätort. Just nu byggs det också en vid Clemensagevägen i Falsterbo och många fler är planerade inom en nära framtid.

Vellinge kommun arbetar också efter en mobilitetsstrategi i all fysisk planering. Det innebär att innan något byggs så ska mobilitet hållas i åtanke och framförallt då säkra cykel- och gångvägar till och från olika kollektivtrafiknoder.

Har du själv några tankar på vad som skulle kunna underlätta för gång- och cykeltrafikanter? Skicka gärna in dina synpunkter till vellinge.kommun@vellinge.se

Publicerad:
12 september, 2019