Hoppa till innehåll

Ökad trivsel och trygghet bland elever på de kommunala grundskolorna

Varje vår genomförs en enkätundersökning bland elever och föräldrar inom de kommunala grundskolorna och grundsärskolan. Årets resultat visar att eleverna i hög grad trivs och känner sig trygga.

Frågorna i undersökningen handlar om till exempel trygghet, trivsel, bemötande, studiero, delaktighet och lärande.

Resultatet för 2019 visar en generell kommunövergripande förbättring jämfört med året innan. Alla skolor visar på en positiv trend. Resultaten är liksom tidigare år, och liksom på nationell nivå, allra bäst bland de yngre eleverna.

- Skolorna visar på generellt bra resultat, särskilt glädjande är de förbättrande resultaten avseende trygghet, arbetsro och ordningsregler. Det är nu viktigt att hålla i arbetet där respektive skola utifrån sina resultat arbetar vidare med åtgärder och insatser, säger Gustav Schyllert (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Enkätundersökningen, som görs i samband med verktyget Qualis, utgör en del av Vellinge kommuns systematiska kvalitetsarbete.

Publicerad:
16 september, 2019