Kaninpest i Vellinge kommun

Flera kommuninvånare har hört av sig till miljöenheten angående kaniner som drabbats av kaninpest. Kommunjägarna har kunnat konstatera att antalet drabbade kaniner i kommunen har ökat betydligt. I nuläget tycks sjukdomen vara koncentrerad till Vellinge tätort.

Då kaninpest medför mycket lidande är det mest humana att avliva drabbade djur. Kommunjägarna jagar (avlivar) fortlöpande sjuka kaniner på mark där kommunen är markägare och har jakträtt. Detta görs framförallt på tidiga morgnar.

Kommunjägarna bär reflexväst som är tydligt uppmärkta med texten "Skyddsjägare". Jägarna åker normalt inte ut på enstaka kaniner då de ofta redan är döda eller har blivit tagna av rovdjur.

Kommunjägarna kommer att fortsätta med jakt (avlivning) tills sjukdomsutbrottet ebbat ut om några veckor. Enligt SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) orsakas kaninpest av ett virus som drabbar både vilda och tama kaniner. Tamkaniner kan vaccineras mot sjukdomen. Andra djurarter blir inte smittade eller sjuka.

Publicerad:
10 september, 2019