Hoppa till innehåll

Utställning för skydd mot höga havsnivåer på Falsterbo Strandbad

Du har väl inte missat Vellinge kommuns utställning på Falsterbo Strandbad som handlar om skydd mot höga havsnivåer?

På Falsterbo Strandbad kan du just nu fördjupa dig i kommunens planprocess och hur skyddet ska utformas på de olika delsträckorna. Genom en projicering på en reliefkarta kan du också få en tydlig bild av hur framtida högvatten kan drabba Falsterbohalvön om inget skydd byggs.

- Skydd mot höga havsnivåer är en stor och viktig fråga för kommunen. Med denna utställning vill vi på ett engagerande och lite annorlunda sätt synliggöra för alla nyfikna hur arbetet sett ut och kommer att se ut framöver, säger Erik Andersson som är kommunens projektledare för skyddet.

- Vi har tidigare haft flera samråd med kommuninvånarna där vi visat och pratat mycket om de juridiska och tekniska aspekterna av skyddet. Tanken med utställningen är att göra informationen lite mer lättillgänglig och visuell, säger Erik Andersson.

Utställningen är tänkt att finnas kvar tills skyddet är färdigställt och kommer att byggas på och utvecklas efter hand.

Detta har hänt

2013 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för hur kommunen ska arbeta med frågan om tillfälliga högvatten. Förra sommaren lämnades en ansökan in till Mark- och miljödomstolen om att få uppföra ett 21 kilometer långt skydd runt bebyggelsen på Falsterbohalvön. Beslutet från domstolen förväntas komma någon gång under vintern.

Läs mer om kommunens planer för skydd mot höga havsnivåer

Publicerad:
22 augusti, 2019