Tyck om oss i årets medborgarundersökning

I höst deltar Vellinge kommun i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, en attitydundersökning som mäter hur medborgarna ser på sin kommun.

Undersökningen omfattar frågor kring hur man ser på sin kommun som en plats att bo och leva på, vad man tycker om kommunens verksamheter samt hur nöjd man är med medborgarnas inflytande i kommunen.

Medborgarundersökningen är en viktig del i arbetet med att utveckla kommunen och de kommunala verksamheterna. Resultaten hjälper kommunen att prioritera rätt och satsa resurserna på det kommuninvånarna anser är viktigt.

Det är 1200 personer som med statistiska metoder valts ut av SCB för att delta i undersök­ningen. De utvalda personerna kommer att få ett informationsbrev hem sista veckan i augusti. Tillhör du dem som blivit utvalda är det viktigt att du svarar på enkäten. Svarar du inte, så går enkäten inte vidare till någon annan.

Resultatet från medborgarundersökningen kommer att presenteras på kommunens hemsida Vellinge.se under början av 2020. Du hittar resultaten från senaste undersökningen (2016) på vår webbsida Kvalitet och uppföljning

Har du inte fått enkäten, men vill dela med dig av dina synpunkter? Delta gärna i något av våra tillfällen för medborgardialog, programmet för planerade medborgardialoger har på sidan Medborgardialog.

Publicerad:
27 augusti, 2019