Badvattenprover vecka 34

Veckans provtagning av kommunens badvatten visar Utmärkt badvatten.

Vecka Kämpinge strandbad Falsterbo strandbad Skanörs havsbad Ljungskogens strandbad Höllviken/ Kanalen Handikapp-badet Stens brygga
22 imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png
24 imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png Stängd
26 imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png
28 imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png
30 imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png
32 imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png
34 imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png imagei9ddg.png

Ett prov bedöms mikrobiologiskt som:

imagei9ddg.png Utmärkt badvatten - Inga tecken på förorening. Vattnet är lämpligt för bad.

image72dvj.png Bra badvatten - Tecken på förorening. Bedömningen ska inte tolkas som att man behöver vara återhållsam med bad. Klassningen är i första hand en signal att vattenkvaliteten ska hållas under uppsikt.

imagefau8q.png Dåligt badvatten - Vattnet är förorenat! Bad bör tills vidare undvikas!

För strandbad analyseras de så kallade indikatorbakterierna E.coli och intestinala enterokocker. De är inte sjukdomsframkallande i sig, men är ett bra mått på om det kan finnas sådana bakterier i vattnet. Förutom bakterier undersöks bl.a. siktdjup och om det finns alger, olja eller annat främmande material i vattnet.

Information om badvattnet i Vellinge och i andra kommuner finns på Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens hemsida Badplatsen

Aktuell information om algsituationen i Östersjön och Öresund kan du få från SMHI:s hemsida och från Informationscentralen för Egentliga Östersjön vid Länsstyrelsen Stockholm.

Läs mer om vad algblommning är på SMHI:s hemsida Läs mer om den aktuella algsituationen på SMHI:s hemsidaLäs mer på Informationscentralen för Egentliga Östersjöns hemsida

Information om vibrioinfektion och badsårsfeber hittar du hos Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation

Publicerad:
22 augusti, 2019