Hoppa till innehåll

Bakdjupsstigen i Skanör öppen igen

Nu är restaureringen av Bakdjupsstigens gångbroar färdigställd och stigen är åter öppen för allmänheten.

I höstas stängdes Bakdjupsstigen med anledning av att gångbroarna var trasiga och i behov av restaurering.

Den 4 juli slutbesiktades gångbroarna och de är nu fullt användbara. Det kvarstår några mindre besiktningsanmärkningar såsom byte till nya skyltar. Dessa ska åtgärdas under hösten 2019. Alla anmärkningar som kvarstår är av mindre karaktär och inget som påverkar gångbroarnas funktionalitet.

Publicerad:
5 juli, 2019