Hoppa till innehåll

Brohuset – en ny samlingsplats för goda krafter

Brohuset vid Falsterbokanalen är Vellinge kommuns nya arena för nätverksbyggande i syfte att hjälpa fler till jobb. – Vi utökar en verksamhet som ger väldigt bra resultat, nämligen vår samverkan med näringsliv och föreningar, säger verksamhetschefen Nancy Diaz Afzali.

Brohuset vid Falsterbokanalen.PNG

Den karakteristiska gula byggnaden ägs av Sjöfartsverket. Nu hyrs den av kommunen som under våren gjort om den till en mötesplats för företag, föreningar och enskilda.

Ett exempel på vad huset erbjuder är kontorsplatser som företagare och föreningar kan nyttja, samt lokaler för möten och mindre evenemang. Som hyra betalar den som nyttjar utrymmena inte med pengar utan med tid i form av en samhällsinsats.

– Kanske kan man ge mentorsstöd åt en nyanländ person som söker arbete, eller till någon som av annat skäl står längt från arbetsmarknaden. Eller så kan man bidra på något helt annat sätt. Vi vill inte låsa oss fast vid vad, utan skriver varje avtal individuellt utifrån vad just den aktören kan bidra med, säger Nancy Diaz Afzali, verksamhetschef på enheten för Arbete och etablering.

Brohuset och dess sidobyggnader rymmer även verkstäder för arbetsträning för personer är i behov av det. Vellinge kommun har sedan tidigare serviceteam som utför diverse tjänster åt kommunen: renoverar och klär om utrensade kontorsmöbler, transporterar utrustning mellan olika verksamheter och annat.

– Det är en välfungerande verksamhet som leder deltagarna vidare, och som vi därför vill utöka, säger Nancy Diaz Afzali.

Verksamheten i Brohuset är ett projekt som inledningsvis kommer att pågår ett år och därefter utvärderas.

– Vi välkomnar nya sätt som kan få personer utanför arbetsmarknaden in i arbete och egenförsörjning. Genom samverkan mellan företag, föreningar och kommun kan vi matcha arbetssökande med omvärldens behov. I Brohuset skapas förutsättningar för möten mellan olika aktörer, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Läs mer om Brohuset

Publicerad:
14 juni, 2019