Vellinge kommun redovisar ett resultat på 34,5 mkr för 2018

2018 var ett intensivt år för Vellinge kommun. Utvecklingen i kommunens alla delar och i de olika verksamheterna har fortsatt i högt tempo.

Kärnverksamheterna skola och omsorg redovisade även 2018 ett bra resultat både ekonomiskt verksamhetsmässigt, tex. blev Vellinge kommun, för femte året i rad, utsedd till årets skolkommun i lärarförbundets ranking.

Under 2018 invigdes Omtankens hus i Höllviken för att bedriva fullservice verksamhet inom äldreomsorgen. Investeringen uppgick till 190 miljoner som finansierats via kommunens första gröna obligation (lån).

- Det låga ränteläget och intäkter från kommunens kapitalförvaltning har bidragit till det positiva resultatet om 34,5 miljoner, säger Åke Grönvall, ekonomidirektör på Vellinge kommun. Han fortsätter: - Årets resultat överensstämmer väl med budgeten, vilket är en positiv indikation att kommunen arbetar med god budgetföljsamhet i verksamheterna.

- 2018 har varit ett framgångsrikt år såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt och utvecklingen av kommunen har fortsatt på ett positivt sätt. Jag hoppas alla märker och uppskattar allt fint som har hänt under året. Bra verksamheter och en stabil och stark ekonomi utgör en bra grund för fortsatta satsningar och fortsatt utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler.

Hela årsredovisningen finns tillgänglig att ta del av i detalj på vellinge.se (PDF-dokument, 7,5 MB)

Publicerad:
8 maj, 2019