Återuppbyggnaden av Stens brygga försenas

Frågan om återuppbyggnaden av Stens brygga i Skanörs hamn är något som engagerar många och kommunen får in många frågor om detta. Därför är det extra beklagligt att kommunen nu fått besked från sin entreprenör att färdigställandet blir försenat.

- Kommunledningen har träffat entreprenören för Stens brygga och fått en ny tidplan som innebär att man kommer att göra en första gjutning i mitten av vecka 23 och i slutet av veckan ytterligare en. Trädäcket kommer sedan läggas och vara på plats till utgången av vecka 24, säger Jan-Åke Hansson, teknisk chef på Vellinge kommun.

Förhoppning var tidigare att ha bryggan på plats i början av juni, men för att entreprenören ska kunna färdigställa arbetet krävs gynnsamma vindförhållanden. Fem sammanhängande dygn med sydliga vindar är nödvändigt.

Stens brygga skadades svårt i stormen Alfrida när den drog förbi i början av året.

Publicerad:
29 maj, 2019
Senast uppdaterad:
3 juni, 2019