Hoppa till innehåll

Cykelrensning på kommunens parkeringar

Cykelparkeringarna i anslutning till pendlarhållplatserna blir ibland fullsatta. För att frigöra plats planerar kommunen därför att genomföra en vårstädning för att bli av med de cyklar som aldrig flyttas

Under denna vecka (vecka 13) kommer kommunens parkeringsvakter att märka ut de cyklar som man misstänker kan vara övergivna eller inte har flyttats på länge. Om du får din cykel utmärkt har du två veckor på dig att flytta den annars forslar kommunen bort den till en uppställningsplats. Om inte ägaren därefter hämtar ut cykeln inom tre månader övergår cykeln till kommunens ägo.

De cykelparkeringar som berör är de som ligger i anslutning till följande hållplatser:

Publicerad:
25 mars, 2019