Vellinges första trygghetsambassadörer utsedda

Utmärkelsen för 2018 går till Boo Axelzon och Roland Ripmark, som har dragit igång grannsamverkan i Höllviken och hjälpt övriga kommundelar att komma igång.

Boo Axelzon och Roland Ripmark var på fredagen den 16 november kallade till ett möte på kommunhuset för att diskutera fortsatt samverkan med kommunen 2019. Men i stället för sådana diskussioner väntade överraskningen om att de blivit Årets Trygghetsambassadörer.

Ur juryns motivering:

Genom att pristagarna deltagit vid kommunens trygghetsträffar och även själva genomfört liknande aktiviteter har de varit goda förebilder för övriga medborgare. Deras arbetet har bidragit till att skapa goda villkor och levnadsförhållanden för kommunens invånare vilket avspeglar sig i såväl brottsstatistiken som årets trygghetsmätning på ett positivt sätt.

- Det känns så rätt att tilldela Boo Axelzon och Roland Ripmark utmärkelsen. De är riktiga eldsjälar som har bidragit till att utveckla trygghetsarbetet i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Priset Årets trygghetsambassadör delas i år ut för första gången och består, förutom äran, av 10 000 kronor. Priset är en del av kommunens satsning på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det går till en eller flera personer som genom sina insatser har lyft trygghetsfrågorna på ett positivt sätt.

På bilden, från vänster: Roland Ripmark, Carina Wutzler, Boo Axelzon samt kommunens trygghets- och säkerhetsutvecklare Jesper Behm Fransson.

Publicerad:
19 november, 2018