Vellinge är en trygg kommun visar polisens nya mätning

Nu har resultatet av polisens årliga trygghetsmätning kommit och utslaget stärker bilden av Vellinge kommun som en trygg kommun att bo och leva i. Tryggheten ökar samtidigt som utsattheten för brott minskar.

- Det är glädjande att vi har lyckats öka tryggheten i kommunen och att oron för brott är den lägsta på flera år. I synnerhet oron för bostadsinbrott har minskat, där kommunen tillsammans med polisen och medborgarna arbetat aktivt i frågan. Utfallet speglar också verkligheten väl då antalet bostadsinbrott är på väldigt låga nivåer i kommunen, säger Jesper Behm Fransson, trygghets- och säkerhetsutvecklare i kommunen.

Frivilliga kommuninvånare har bidragit med mycket

Kommunen har tillsammans med polisen genomfört trygghetsträffar, trygghetsvandring, grannsamverkansmöten och tagit varje tillfälle som en möjlighet att informera om brottsstatistiken och lägesbilden i kommunen. Enskilda medborgare har frivilligt tagit på sig att driva grannsamverkan och därmed ökat sin egen förmåga att skydda sin och grannarnas bostad. Kommunen har under året också anställt trygghetsvärdar.

- Trygghetsfrågor och det brottsförebyggande arbetet är ett prioriterat område som kommunen kontinuerligt utvecklar i samverkan med invånare, företagare, föreningar och polis. Målet är att alla ska känna sig trygga när de vistas i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan eller på offentliga platser. Det är glädjande att vi ser resultat av vårt gemensamma arbete och jag är övertygad om att olika aktörers samarbete är nyckeln till att resultaten ständigt förbättras. Jag vill passa på att tacka för det härliga engagemang som finns hos kommuninvånarna. Det gör skillnad, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad:
13 november, 2018
Senast uppdaterad:
23 november, 2018