Så blev grundskolornas meritvärden för årskurs 9

Meritvärdena för eleverna i årskurs 9 i grundskolorna i kommunen läsåret 2017/18 finns nu sammanställda.

Resultaten för Vellinge kommuns skolor är liksom året innan mycket goda, dock med några utmaningar. En enkätundersökning genomförd i april 2018 visade att eleverna på några skolor upplever försämrad studiero.

– Där eleverna upplever en försämrad studiero, sjunker också elevernas meritvärden. Detta samband är tydligt, säger Fredrik Wegbratt, utbildningschef i Vellinge kommun.

– Sammantaget skall dock sägas att de formella resultaten även i år har stigit, och att Vellinge kommuns skolor fortsatt utvecklas med samtiden och för framtiden. I våra kommande satsningar ligger arbete med studiero och lärmiljöer för att ytterligare öka måluppfyllelsen, säger han.

Meritvärden för årskurs 9 läsåret 2017/18

Skola Antal elever Meritvärde Andel (%) behöriga för
högskoleförberedande gymnasieprogram
Herrestorpsskolan

28

241,7

92,9 %
Ljungenskolan

56

286,2 100 %
Sandeplanskolan 57 255,4 98,2 %
Skanörs skola 39  277,6 97,4 %
Stora Hammars skola 55 241,9 89,1 %
Södervångskolan 48 261,5 95,8 %
Tångvallaskolan 36 268,5 100%
Skanör Falsterbo Montessoriskola

21

253,4

ingen uppgift

Framtidskompassen Västra Ingelstad

43

246,8

93,0 %

Framtidskompassen Vellinge 39 ingen uppgift ingen uppgift
Ängdala skola 51 279,6 100%

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärden för de 16 eller 17 bästa betygen i elevens slutbetyg, beroende på om moderna språk ingår.

Betygen meritvärderas enligt A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0.

Uppgifterna redovisas exklusive nyanlända elever.

Publicerad:
5 november, 2018