Hoppa till innehåll

Samråd 2:a oktober

Samråd gällande detaljplan för Östra Grevie 9:40, 9:12, 3:45 och 42:1 med flera, vid Torhögsvägen i Östra Grevie

Samrådsmöte äger rum den 2 oktober. Synpunkter önskas senast 5 november.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder norr om Bolmersvägen och väster om Torhögsvägen i Östra Grevie. Området föreslås bebyggas med ca 70 bostäder: radhus, kedje- eller parhus och friliggande småhus.

Samrådsmöte äger rum tisdagen den 2 oktober klockan 18.00 i Alma-salen på Östra Grevie folkhögskola.

Läs mer om detaljplanen på Östra Grevie 9:40 m.fl.

Publicerad:
11 oktober, 2018