Fortsatt höga betyg för Vellinge kommuns äldreomsorg

Vellingebor över 65 år ger kommunens äldreomsorg högt betyg i Socialstyrelsens senaste undersökning

Socialstyrelsen har sedan 2013 genomfört den nationella undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" Undersökningen riktar sig till alla personer över 65 år som bor hemma med stöd av hemtjänst, eller på särskilt boende.

2018 års enkäter skickades ut i våras och nu har resultatet kommit. De äldre ger kommunen ett fortsatt högt betyg, avseende bland annat helheten i våra verksamheter och den upplevda tryggheten. På de flesta områden har nöjdheten dessutom ökat sedan fjolårets undersökning.

Här är några exempel på frågor, och hur dessa har besvarats:

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?

91 procent är nöjda. Förra året var siffran 88 procent.

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?

87 procent upplever trygghet. Förra året var siffran 83 procent.

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?

89 procent är nöjda. Förra året var siffran 83 procent.

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende?

98 procent upplever trygghet. Förra året var siffran 94 procent.

- Mycket glädjande att vårt långsiktiga arbete för en trygg äldreomsorg har bemötts så positivt av våra äldre, säger Anna Mannfalk (M), ordförande i omsorgsnämnden i Vellinge kommun.

- Vi är glada över resultatet men slår oss inte till ro. Att fortsätta utveckla verksamheterna tillsammans med våra vårdleverantörer är fortsatt i fokus, säger Johan Greco, vård- och omsorgschef.

Publicerad:
19 oktober, 2018