Arbete för näringslivsklimatet har gett resultat

Vellinge kommun får mycket goda omdömen i Svenskt Näringslivs enkätundersökning som skickades ut till det lokala näringslivet under början av året.

Företagarna i kommunen har bland annat fått svara på vad man tycker om konkurrensen från kommunens verksamheter, allmänhetens attityd gentemot företagarna, politikers attityd gentemot företagare, etc.

Det sammanfattade omdömet för Vellinge kommun är 4 av 6, vilket är en bra bit över rikssnittet. Betyget ligger till grund för den näringslivsranking som släpps i höst.

– Ett gott näringslivsklimat står högt på agendan i Vellinge kommun. Jag vill att näringslivet ser kommunen som en samarbetspartner som genom råd och stöd skapar bästa förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att etablera sig i kommunen. Det är därför glädjande att senaste undersökningen visar på en uppåtgående trend som vi nu ska jobba vidare med och lyfta ytterligare. Vi är på rätt väg. Samhällets utveckling är beroende av människors kreativitet, uppfinningsrikedom och vilja att investera, säger Carina Wutzler (M).

Kommunen har under året jobbat med en handlingsplan för att förbättra relationerna ytterligare mellan kommunorganisationen och näringslivet. Bland annat har man haft utbildningar med utvalda tjänstemän för att skapa en bättre förståelse för företagarnas förutsättningar. Vellinge kommun har också skickat ut egna enkäter till företagarna samt haft dialogmöten och näringslivsträffar för att samla in input på vad som kan förbättras. All den input man samlat in ligger nu till grund för det påbörjade förändringsarbetet och ambitionen om att vara Sveriges bästa näringslivskommun 2020.

– Det gläder mig att det arbete som har gjorts i kommunen för att öka servicen till näringslivet har gett resultat, men vi är långt ifrån nöjda. Vi fortsätter att se över våra arbetsprocesser, hur man hittar information och har dialog med oss, säger Sara Palo, näringslivsstrateg på Vellinge kommun.

– Jag tror också att kommunens nya webbplats som vi lanserar i höst kommer att vara ett bra redskap för att ytterligare förtydliga information till näringslivet. Då kommer man lättare kunna se vart man ska vända sig i olika frågor och enklare hitta svar, säger Sara Palo.

Fakta:

7065 personer jobbar inom det privata näringslivet i kommunen.

Det lokala näringslivet genererar 1,8 miljarder kronor i skatt varje år.

Publicerad:
13 september, 2018