Brandstationen i Skanör byggs ut

Nu rustas brandstationen i Skanör upp för att bättre möta framtida behov och utmaningar

- En bra och välfungerande räddningstjänst är enormt viktig för samhället och en betydelsefull trygghetsfaktor. Inte minst i Skanör och Falsterbo med sitt utsatta geografiska läge. I och med utbyggnaden förbättras arbetsmiljön för personalen och vi får en mer ändamålsenlig lokal. Detta är en efterlängtad och välbehövlig satsning, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Brandstationen i Skanör ska byggas ut med 200 kvadratmeter. En helt ny vagnhall ska uppföras på stationens östra sida vilket kommer ge räddningstjänstpersonalen betydligt mer utrymme för sin övriga verksamhet. Även köket ska renoveras och nya fönster sättas in.

Brandstationen i Skanör uppfördes 1971 och har varit i behov av renovering under flera år. Tidigare detaljplaner har dock omöjliggjort en ombyggnation men nu är alltså den efterlängtade ombyggnationen på gång.

Publicerad:
21 augusti, 2018