Vellinge sjätte tryggaste kommunen i landet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger varje år ut rapporten "Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet". Nu har årets rapport kommit och den rankar Vellinge som Sveriges sjätte tryggaste kommun, vilket innebär en klättring med två placeringar jämfört med 2015.

I SKL:s trygghetsmätning 2016 rankas Vellinge som Sveriges sjätte tryggaste kommun. Rapporten visar bland annat att antalet personskador, antalet utvecklade bränder i byggnad, och antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott (alla per 1000 invånare) har minskat jämfört med 2015.
SKL:s rapport ger uppgifter om vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid och vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet.

Temat i årets rapport är brott och brottsförebyggande arbete.

-Tryggheten är en viktig grundförutsättning för god livskvalité och jag vet att de som bor och verkar i kommunen värdesätter tryggheten högt. Det är givetvis glädjande att Vellinge fortsatt ligger i topp, samtidigt som det gäller att vi fortsätter vårt gemensamma arbete för ett tryggt och säkert Vellinge. Det gäller att aldrig slå sig till ro, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Hela rapporten för 2016 går att läsa här.

Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm AB.