Vellinge är en fortsatt trygg kommun enligt polisens senaste mätning

Polisens årliga trygghetsmätning har nu fullbordats för Polisområde Syd, där Vellinge kommun ingår. Undersökningen visar ett något sämre resultat jämfört med 2015 vad gäller upplevd trygghet. Den konkreta känslan av otrygghet är dock lägre i Vellinge än i samtliga de andra 12 kommuner som ingår i undersökningen.

Kännetecknande för 2016 års mätning när det gäller hela Polisområde Syd är att fler känner sig otrygga men att den faktiska brottsligheten minskar.

Vellinge upplevs fortfarande som en väldigt trygg kommun i en nationell jämförelse. De problem som uppges i undersökningen, när det gäller kommunen generellt, är framförallt buskörning med mopeder och att bilar kör för fort. Detta är tydligast i Vellinge tätort och de östra kommundelarna. Skadegörelse uppfattas också som ett ökande problem. Där kan man misstänka att klotter och krossade rutor spelar in.

Rätt prioriteringar i medborgarlöfte

I Vellinge tätort och Hököpinge uppger vissa invånare att de besväras av ungdomsgäng som bråkar och stör utomhus.

- Detta visar att vårt Medborgarlöfte som fokuserar på just denna problematik är en riktig prioritering , säger Jörgen Sjåstad , kommunpolis i Vellinge.

- Vellinge kommun och polisen planerar en trygghetsvandring den 16 februari som utgår från Vellinge centrum, säger Jörgen Sjåstad.

Undersökningen visar också att det i dessa kommundelar finns en viss oro kopplat till att åka buss/tåg samt att besöka sportevenemang. Polisens analys tyder här på att oron är kopplad till besök och arrangemang i Malmö. Noterbart är dock att andelen som känner sig trygga ensamma ute en sen kväll är 79 procent i Skanör-Falsterbo men bara 70% i Vellinge. Samtidigt är det endast 0,9 % av samtliga tillfrågade som säger sig ha varit utsatta för fysiskt våld och då inkluderas händelser både inomhus och utomhus samt av känd eller okänd gärningsman.

Oron för inbrott större i Skanör-Falsterbo

I Skanör – Falsterbo är oron för inbrott i bostad och förråd större än i Vellinge och de östra kommundelarna. Här finns en samstämmighet med brottsstatistiken. Antalet inbrott har i kommunen som helhet sjunkit men i Skanör-Falsterbo har den ökat något.

I Skanör Falsterbo upplever 12 % av de tillfrågade att kvinnor antastas jämfört med 8 % i Vellinge tätort och totalt 9,3 % i kommunen. Den högre siffran kan förklaras av att de två anmälningar som under året har gjorts i Skanör-Falsterbo och rapporterats om i traditionella och sociala medier.

Undersökningen frågar även hur man uppfattar att polisen agerar mot problemen. Trots den nationella bilden av polisen som en organisation med problem så uppfattar 45% av de tillfrågade att polisen bryr sig om de lokala problemen. Detta är en ökning jämfört med tidigare år.

- Andelen är fortfarande för låg men visar att vi har varit synliga i Vellinge trots allt, säger Jörgen Sjåstad .

Utökad undersökning ger underlag till rätt insatser

Undersökningen görs av polisen genom intervjuer med 300 statistiskt utvalda personer i varje kommun. Vellinge kommun har valt att 2016 medfinansiera en utökad undersökning där kommunen delats upp i fyra områden och 300 individer per område tillfrågats , totalt 1200 individer.

- Vi ville på detta sätt få ett ännu bättre underlag för att sätta in rätt trygghetsskapande åtgärder på rätt ställen, säger Anna Mannfalk (M) ordförande i Vellinges brottsförebyggande råd.

- Vellinge Kommun utvecklas och vi vill värna om att den upplevda tryggheten bibehålles på hög nivå.

Trygghetsundersökningen kommer nu att analyseras vidare och åtgärder planeras för att ytterligare stärka tryggheten i Vellinge Kommun.

- Vi lever i en orolig värld och att känna trygghet för sig själv och sin familj är en viktig del av livskvaliteten. Därför är dessa frågor av högsta prioritet för oss , säger Anna Mannfalk.