Ny lag från den 1 mars om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Den 1 mars 2016 träder en ny lag i kraft som innebär ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända, lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Enligt lagen är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Läs mer

Planering för mottagande av nyanlända för bosättning under 2016 (PDF-dokument, 142 kB) - dokument från Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen

Årsplanering (PDF-dokument, 384 kB)- siffror för alla Sveriges kommuner