Landshövdingen på besök i Vellinge kommun

I dag var landshövding Anneli Hulthén på besök i Vellinge kommun. På programmet fanns bland annat besök på Omtankens hus och diskussioner om bostadsbyggande och integration av nyanlända.

Landshövingen på besök i Vellinge kommun 19 april 2017

Besöket var en del av landshövdingens program för kommundialog, och förmiddagen i Vellinge startade i kommunhuset, med välkomsthälsning och inledning av kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M). Därefter var det presentation och diskussion om dels skydd för höga havsnivåer, och dels integration enligt Vellingemodellen.

Med på träffen var, förutom Anneli Hulthén och Carina Wutzler, även samhällsbyggnadschef Anna Möller, kommundirektör Charlotte Unosson, stabshanläggare Karin Rosqvist, socialchef Catharina Byström och länsarkitekt Elisabet Weber.

Efter kommunhuset var det dags för en gemensam rundtur i kommunen, med följande stopp:

Skanörs Vångar

Falsterbokanalen

Omtankes hus i Höllviken

Etableringsboende för nyanlända i Höllviken

Campusområdet i Vellinge

- Det är positivt att landshövdingen kommer till kommunerna och sätter sig in i allt det som händer och de utmaningar vi står inför på olika plan. Det var ett bra och konstruktivt möte och jag tror att landshövdingens egna erfarenhet från kommunpolitiken kan vara värdefullt och ge en ökad förståelse för kommunernas situation. Vi behöver länsstyrelsens stöd och kompetens i en rad frågor för att klara nödvändig utveckling, säger Carina Wutzler efter besöket.