Vellinge kommun får ett något bättre trygghetsindex i polisens senaste mätning

Boende i Vellinge kommun upplever en något högre trygghet i år jämfört med förra året. Det visar resultatet från polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning som nu sammanställts.

Även vid en nationell jämförelse är Vellinge en trygg kommun att bo i. Utsattheten för brott är förhållandevis väldigt låg.

De största problemen i mätningen är buskörning med mopeder och bilar som kör för fort. Dessa problem upplevs som störst i Vellinge tätort och i de östra kommundelarna. Oron att drabbas av bostadsinbrott är också relativt hög trots att antal inbrott i kommunen har minskat fem år i rad.

Förra årets trygghetsundersökning i Vellinge tätort och Hököpinge visade att invånarna var besvärade av ungdomsgäng som bråkade och störde utomhus. Kommunen har tillsammans med polisen under året arbetat med olika insatser för att förbättra situationen vilket nu fått avsedd effekt då det har lugnat ner sig i Vellinge tätort.

- Att känna trygghet för sig själv och sin familj är en viktig del av livskvaliteten. Därför är tryggheten en prioriterad fråga för oss och vi kommer fortsätta göra satsningar på trygghetsområdet under 2018, säger Anna Mannfalk (M), ordförande i Vellinges BRÅ-avdelning.