Finansministern på besök i Vellinge kommun

Jobb och integration stod i fokus under måndagseftermiddagen då finansminister Magdalena Andersson (S) var på besök i Vellinge kommun. Hon fick bland annat information om handlingsplanen för integration, om arbetet med extratjänster och om det stora engagemanget som finns för integrationsfrågor bland kommunens föreningar och företagare.

Finansminister Magdalena Andersson (S) besökte under måndagen först Svedala och därefter Vellinge. Ministerbesöket är en del av regeringens mål att alla landets kommuner ska ha fått besök av en minister innan valet i september.

I Vellinge kommun var det arbetsmarknad och integration som var fokus för agendan. Ministern fick först besöka Arbetscentrum i Vellinge där etableringsenheten informerade om verksamheten och om integrationsplanen. Magdalena Andersson fick även träffa personer som har extratjänster, vilket är en nationell satsning riktad mot långtidsarbetslösa och nyanlända. Därefter fortsatte studiebesöket på Stora Hammars skola och ett besök i serveringen där man också träffade en person som har en extratjänst.

Magdalena Andersson på besök på Arbetscentrum i Vellinge kommun

Monica Hallworth, som är rekryterare inom etablering i Vellinge kommun, tillsammans med Hamida Kargar och Asmerom Araya som båda har extratjänster inom etableringsenheten, finansminister Magdalena Andersson (S) och Catharina Byström, avdelningschef omsorg och biträdande kommundirektör.

Magdalena Andersson och Hamida Kargar

Nancy Diaz

Nancy Diaz, chef på etableringsenheten, informerade om den politiskt antagna handlingsplanen för integration. Hon berättade också om några av de fördelar som finns när det gäller inegrationsarbetet i kommunen, så som till exempel de nära samarbetena mellan kommunens enheter och det stora engagemang som finns bland både ideella krafter och näringsliv.