Hoppa till innehåll

Nöjda medarbetare

Vi vill veta vad våra medarbetare tycker om oss som arbetsgivare. Därför genomför vi både medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal.

Nöjda medarbetare

Vartannat år görs en medarbetarundersökning. Medarbetarundersökningen görs för att ta reda på hur medarbetarna trivs och upplever arbetet när det gäller bland annat arbetsglädje och arbetsklimat, samarbete, hälsa, kompetens och utvecklingsmöjligheter. Undersökningen ger en bild av kommunen som arbetsgivare och vad som fungerar bra och mindre bra på arbetsplatserna. Undersökningen ger också förslag på förbättrings- och utvecklingsområden.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är en årlig och strukturerad dialog mellan chef och medarbetare. Samtalets fokus ligger på arbetsuppgifter, måluppfyllelse, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Medarbetarsamtalet ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtalet ska vara planerat, återkommande och utvecklande för verksamheten och för dig som medarbetare.

Både chef och medarbetare har ett ansvar att förbereda sig inför samtalet och även ett ansvar för samtalets innehåll och kvalité. Medarbetarsamtalet ska också leda fram till en individuell utvecklingsplan för varje medarbetare.

Senast uppdaterad:
13 juli, 2023