Hoppa till innehåll

För dig som vill ta emot en feriepraktikant (arbetsplatser)

Självservice

Att ha ett sommarjobb, kanske för första gången, är en värdefull upplevelse för en ung människa. De tar ett steg närmare vuxenvärlden, tjänar egna pengar och skapar möjligheter för sin framtida utveckling. Tiden har nu kommit för arbetsplatser att meddela att ni kan ta emot feriepraktikanter 2020.
Nytt för i år är att arbetsplatserna anmäler feriepraktikplats via en e-tjänst. Detta hjälper oss att få in informationen på ett strukturerat sätt. Anmälningslänken är öppen mellan den 3 februari och den 1 mars.
Även ni som har haft kontakt med oss via e-post och meddelat intresse gör anmälan via länken.
Det är endast kommunala verksamheter och organisationer som utför tjänster åt kommunen, som kan anmäla platser.

Anmälan

I e-tjänsten loggar ni in med bank-id och fyller i information om kontaktperson, arbetsplats, hur många platser ni kan erbjuda och typ av plats. Till den angivna kontaktpersonen kommer vi att skicka ytterligare information längre fram i processen.
Om er organisation/enhet har verksamhet på olika arbetsplatser och adresser gör ni en anmälan per fysisk adress.

Perioder
Perioderna för feriepraktik 2020 är:
Period 1: 15 juni – 3 juli
Period 2: 6 juli- 24 juli
Period 3: 27 juli- 14 augusti

Praktisk information för dig som erbjuder feriepraktikplats

Arbetsplatsen ansvarar för att göra en risk- och säkerhetsanalys tillsammans med ungdomen och skicka den till arbete och etablering utförare (arbetscentrum) innan praktiken påbörjas. Målsman behöver skriva under om ungdomen är under 18 år. Skicka inte dokument med personuppgifter via e-post.

Ungdomen kommer att få information om att begära ett utdrag ur belastningsregistret för de feriepraktikplatser som kräver det. Detta gäller till exempel arbete inom skola, barn- och äldreomsorg. Det är ni som arbetsplats som avgör om belastningsregister krävs.
Belastningsregistret ska ungdomen visa upp för arbetsplatsen innan start och ska inte skickas till arbete- och etablering.

Ungdomarna jobbar i tre veckor under handledning. En arbetsdag består av sex timmars arbete och 30 minuters obetald lunchrast. Viktigt är att ni uppdaterar er avseende regler för arbetstid och arbetsmiljö.
Viktig läsning:
Så får barn och ungdomar arbeta
Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:3

Lönen hanteras av Serkon/löneavdelningen och betalas ut månaden efter. Efter avslutad period skickar arbetsplatsen in en närvarorapport till Serkon. Ungdomen är försäkrad under perioden.

I år ansvarar arbete- och etablering utförare för feriepraktik. Våra kontaktuppgifter är:
Monica Hallworth: 040-42 54 22
Anders Hörlin: 040-42 51 59
e-post: feriepraktik@vellinge.se
Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Publicerad:
3 februari, 2020