Välkommen på näringslivsfrukost med tema hållbarhet 3 maj

Ett hållbart tänk blir mer och mer blir en nödvändighet för företag. Och innebär även en konkurrensfördel. Men vad betyder det för den enskilde företagaren i dess vardag? Vi vill försöka ta ner det stora begreppet hållbarhet till en konkret nivå för dig som företagare.

Dessutom kommer vi få höra om vilka möjligheter som finns till projektstöd via programmet Lokalt Ledd Utveckling. Se mer info på http://www.leadersoderslatt.se/ .
Utöver detta vår återkommande och uppskattade punkt "aktuellt från kommunen" med kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler

Plats och tid: Falsterbo Strandbad den 3 maj kl. 8.00-9.30
Sista anmälningsdag är den 26 april.