Välbesökt näringslivsfrukost med tema digitalisering

Onsdag 14 december samlades 80 företagare på Norregård i Falsterbo till näringslivsfrukost under temat digitalisering.

Digitalisering är ett ämne som berör oss alla på de flesta områden i livet. Som företagare kan nivån av den digitala kunskapen få stora ekonomiska konsekvenser. Många utmaingar och energikrävande förändringar kan krävas. Digitalisering medför dock stora möjligheter till vinster och spridning och därmed tillväxt om man låter digitaliseringen bli en språngbräda.

Besökarna fick ta del av inpirerande föredrag av Anna Lindén, Media Evolution och Rickard Åkerman, digital strateg på Vellinge kommun.

Stämningen var på topp och besökarna tog tillfället i akt att nätverka.